Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
II. Gastronomi Turizmi Kongresi

II. Gastronomi Turizmi Kongresi Yayın Olanakları

II. Gastronomi Turizmi Kongresi Yayın Olanakları

Kongremize gönderilen ve sunulmak üzere kabul edilen bildiri sahipleri tekrar hakem değerlendirme sürecinden geçmek koşuluyla aşağıdaki hakemli dergilerde çalışmalarını yayınlatma imkânına sahip olacaklardır. Çalışmaların yayınlatılma süreci bildirilerin kabul edilmesinden sonra duyurulacaktır.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies Dergisi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)