Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
II. Gastronomi Turizmi Kongresi

Kabul Edilen Bildirler

Kabul Edilen Bildirler

Bildiri Kodu Bildiri Başlığı Yazar(lar)
GTK001 Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği Öğr. Gör. Hasan CİNNİOĞLU
Öğr. Gör. Derya DEMİRDELEN
Öğr. Gör. Hasibe YAZIT
GTK002 Yiyecek İçecek İşletmelerine Yerel Ürün Önerisi:
Çerez Tarhana
Buğra ÖZDEMİR
Yrd. Doç Dr. Ebru ZENCİR
GTK006 Gastronomi Festivallerin Algılanan Destinasyon İmajına ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Fethiye Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar Festivali Örneği Yrd. Doç. Dr. Aydan BEKAR
Emine KOCATÜRK
Öğr. Gör. Çağrı SÜRÜCÜ
GTK007 Muğla Karabaşının (Lavandula Stoechas L.) Yiyecek ve İçecek Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri Yrd. Doç. Dr. Özer ŞAHİN
GTK008 Otel İşletmelerinde Gastronomi Etkinlikleri: Bir Örnek Olay Analizi Doç. Dr. Önder MET
Cansu ARSLAN
GTK009 Gastronomik Kimlik Oluşturmada Yöresel Ürünlerin Rolü: Ürünlerin Satış ve Pazarlanmasına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi Yrd. Doç. Dr. Hümeyra TÖRE BAŞAT
Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK
GTK010 Gastronomi Sektöründe Etnik Restoranlar: İstanbul Örneği Görkem TEYİN
Nalan ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZ
Yrd. Doç. Dr. Yeliz PEKERŞEN
Prof. Dr. Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU
GTK011 Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz Doç. Dr. Cem Oktay GÜZELLER
Arş. Gör. Nuri ÇELİKER
GTK012 Antik Dönem’deki Damak Tadının Günümüz Yansıması Arş.Gör.Özge TOLGA
Uzman Özlem YATKIN
GTK013 Gastronomide Sokak Yiyecekleri ve Satıcıları: Teorik Bir Çalışma Doç. Dr. Dilek DÖNMEZ POLAT
Öğr. Gör. Aslı GEZEN
GTK014 Turistlerin Yöresel Mutfak Tercihleri İle İlgili Bir Araştırma: Bozcaada Örneği Yrd. Doç. Dr. Murat AKSU
Öğr. Gör. Aslı GEZEN
Sedef ÖZCAN
GTK015 Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması Yrd. Doç. Dr. Reyhan ARSLAN AYAZLAR
Gamza GÜN
GTK016 Otel Mutfaklarında Yeni Bir Uygulama Örneği Olarak Yaşayan Mutfaklar Doç. Dr. Barış ERDEM
Öğr. Gör. Suat AKYÜREK
Executive Şef Hüseyin BÖLÜK
GTK017 Gastronomik Bir Değer Olarak Tarhana ve Coğrafi İşaretlemede Tarhananın Yeri ve Önemi Bahar ASLAN
Prof. Dr. Nurten ÇEKAL
GTK018 Trakya Bölgesinin Ekolojik Tarım Turizmi Potansiyeli ve Pazarlanabilirliği Yrd. Doç. Dr. Kaplan UĞURLU
Handan ÖZTÜRK
GTK019 Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerde Yiyecek Tercihinde Yiyecekte Yenilik Korkusu (Food Neophobia) Etkisi: Balıkesir Üniversitesi Örneği Serkan YİĞİT
Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY
GTK020 Turizm ve Yiyecek ve İçecek Endüstrisinde Sahnelenen Otantiklik (Eleştirel Bakış) Arş. Gör. Selin İLSAY
Uzman Nur Neşe ŞAHİN
Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY
GTK022 Mutfak Şeflerinin Gastronomi İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Gülçin ALGAN ÖZKÖK
GTK023 Trakya Turizm Rotası Projesi: Lezzet Rotası Üzerine Bir Değerlendirme Öğr. Gör. Ali ÇAKIR
Öğr. Gör. Dr. Gülsel ÇİFTÇİ
Öğr. Gör. Gülay ÇAKIR
GTK024 Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi Öğr. Gör. Mehtap YÜCEL GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Seden DOĞAN
Öğr. Gör. Ozan GÜNGÖR
GTK025 Dünyanın En İyi Mutfakları ve Türk Mutfağı Yrd. Doç. Dr. Göksel Kemal GİRGİN
Özkan DEMİR
Vahide ÇETİNKAYA
GTK026 Bölge Gastronomi Turizmi Üzerine Yöresel Ürün Festivallerinin Etkisi: Urla Örneği Yrd. Doç. Dr. Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI
Yrd. Doç. Dr. Turgay BUCAK
Prof. Dr. Kamile Nazan TURHAN
GTK027 Semavi Dinlerde Bireylerin İnançlara Dayalı Yiyecek Tüketimlerine Yükledikleri Anlamın Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi Prof. Dr. Düriye BOZOK
Ayşe Ebru TEZCAN
GTK028 Veganların Restoranlarda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Serdar SÜNNETÇİOĞLU
Yrd.Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM
Dr. Serkan TÜRKMEN
Yrd. Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN
GTK029 Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Tüketim Duyguları, Müşteri Memnuniyeti ve Yeniden Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Erdem TEMELOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Oğuz TAŞPINAR
Yasin SOYLU
GTK030 Renklerin Çorbaların Tat Algısı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZ
Gamze ERDEN
GTK031 Geleneksel Meyan Kökü Şerbeti Hazırlama Sürecinde Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Şerbetin Mikrobiyolojik Kalitesi ve Biyoaktif Bileşenleri Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem UYSAL PALA
Caner Nurettin EKŞİ
Egemen ÖZÇELİK
Belgizar AYANA ÇAM
GTK032 Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Duyusal Pazarlama Uygulamaları Hakan ASLAN
Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU
Doç. Dr. Burhan KILIÇ
Arş. Gör. Nisan YOZUKMAZ
GTK033 Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Otantik Yiyeceklere Yönelik Bir İnceleme
 
Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ
Meral ÜZÜLMEZ 
GTK034 Gıda Güvenliğinde Risk Faktörleri ve Hijyenin Önemi Seydi Ahmet ÇETİN
Doç. Dr. Bayram ŞAHİN
GTK035 Yöneticilerin Perspektifinden Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gizli Müşteri Uygulamaları Öğr. Gör. Emrah YILDIZ
Doç. Dr. Buhan KILIÇ
GTK036 Geleneksel Türk Tatlısı Olarak Lokum ve Safranbolu Lokumu  Yrd. Doç. Dr. Oğuz DİKER
Doç. Dr. Nuray TÜRKER
Öğr. Gör. Adnan ÇETİNKAYA
F. Behzat KAYA
GTK037 Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili Öğr. Gör. Ayşe SÜNNETÇİOĞLU
Arş. Gör. Pınar YALÇINKAYA
Merve OLCAY
Yrd. Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN

 

Not: Kabul edilen her bir bildirinin kongre programında yer alması için en az bir yazar tarafından katılım ücreti yatırılması gerekmektedir.