Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
II. Gastronomi Turizmi Kongresi

Bildiri Gönderimi

Bildirinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz.
 

gtkcomu.edu.tr

 

Bildiriler hakem değerlendirmesine gönderilmeden önce Kongre Yürütme Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Yapılan ön değerlendirmede "Kongre Yazım Kuralları"na göre hazırlanmadığı tespit edilen bildiriler, hakem değerlendirmesine alınmaz; yazar(lar)a bildirinin "Kongre Yazım Klavuzu"na göre yeniden düzenlenmesi için geri gönderilir.