Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
II. Gastronomi Turizmi Kongresi

Kayıt

KONGRE KAYIT
II. Gastronomi Turizmi Kongresi'ne katılacak tüm katılımcıların, aşağıda ekler kısmında yer alan Kongre Kayıt Formunu doldurması ve Kongre Katılım Ücretini ödemesi gerekmektedir.
 

  Erken Kayıt (05.09.2017'e kadar) Geç Kayıt
Katılım Ücreti 250 TL 300 TL
KONGRE KAYIT ADIMLARI

A) BİLDİRİLİ KATILIM

1. Bildirinin, kongre kitabına dahil edilebilmesi için, en az bir yazar adına "Kongre Katılım Ücreti'nin 5 Eylül 2017 tarihine kadar ödenmiş olması gerekmektedir (birden fazla yazarlı çalışmalarda, birden fazla yazarın kongreye katılımı durumunda, katılan her bir yazar için "Kongre Katılım Ücreti" ödenmelidir). Her kayıt bir bildiri için geçerlidir. 5 Eylül 2017 tarihinden sonra "Kongre Katılım Ücreti" ödense dahi, ilgili bildiriye kongre kitabında ve programında yer verilmeyecektir.

 

2. Kongre Kayıt Formunun doldurulması, ıslak imza ile imzalanması ve taranıp (pdf veya jpeg formatında), Kongre Katılım Ücretini gösteren banka dekontu ile birlikte 5 Eylül 2017 tarihine kadar gtkcomu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.


B) BİLDİRİSİZ KATILIM

1. Kongreye bildirisiz olarak katılmak isteyenler, kayıt tarihine göre Erken Kayıt veya Geç Kayıt seçeneklerinden birini tercih edebilirler. Kongreye bildirisiz olarak katılmak isteyenlerin, kongre katılım ücretini banka hesabına yatırması gerekmektedir. 

2. Kongre Kayıt Formunun doldurulması, ıslak imza ile imzalanması ve taranıp (pdf veya jpeg formatında), Kongre Katılım Ücretini gösteren banka dekontu ile birlikte gtkcomu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kongre Hesap Bilgileri
 

Banka Adı T. C. ZİRAAT BANKASI
Şube Adı ve Kodu 18 MART ÜNİVERSİTESİ / ÇANAKKALE ŞUBESİ (2294)
Hesap Adı 2. ULUSAL GASTRONOMİ KONGRESİ
Hesap No 54297876-5006
IBAN Numarası TR51 0001 0022 9454 2978 7650 06

 

Not: Kongreye bildirisiz olarak katılmak isteyenlerin gtkcomu.edu.tr adresine e-posta ile başvurmaları halinde, kendilerine davetiye/kabul belgesi gönderilecektir. 

Ekler

GTK Kayıt Formu.docx