Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
II. Gastronomi Turizmi Kongresi

Kongre Programı